Καταγεγραμμένο σύμπτωμα

ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ)

 

ΜΑΥΡΗ ΣΕ ΜΙΣΧΟ ΚΑΙ ΜΑΣΧΑΛΗ  - Βακτηριακό κάψιμο  εσπεριδοειδών

ΚΙΤΡΙΝΗ-ΚΑΦΕ ΣΕ ΝΕΥΡΑ - Αλτερνάρια