Ζιζανιοκτόνα

Εμπορική ονομασία

Ενεργά συστατικά

Ομάδα μικροβιοκτόνων

Αναλογία

Τρόπος εφαρμογής

Αποτελεσματικότητα

 

 

 

 

 

 

Afalon 45 SC

linuron

ουρεάση

1,2-2,0 l.ha-1

συστημικός

Μονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα ετήσια ζιζάνια.

Linurex 50 SC

linuron

ουρεάση

1,2-2,0 l.ha-1

συστημικός

Μονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα ετήσια ζιζάνια

Dual Gold 960 EC

S-metolachlor

chloroacetamides

0,8-1,4 l.ha-1

Frontier 900 EC

dimethenamid

chloroacetamides

1,1-1,5 l.ha-1

Galigan 240 EC

oxyfluorfen

diphenylethers

1,0 l.ha-1

Goal 2E

oxyfluorfen

diphenylethers

1,0 l.ha-1

Gesagard 500 FW

prometryn

triazines

1,0 l.ha-1

επιλεκτική επαφή και συστημικός

Prometrex 50SC

prometryn

triazines

1,1-1,5 l.ha-1

Lasso MTX

alachlor

chloroacetamides

4,0-5,0 l.ha-1

επιλεκτικός συστημικός

Μονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα ετήσια ζιζάνια

Modown 4F

bifenox

diphenylethers

1,5 l.ha-1

συστημικός

Μονοετή δικοτυλήδονα ζιζάνια

Proponit 840 EC

propisochlor

-

2,0-2,5 l.ha-1

συστημικός

Μονοετή μονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα ζιζάνια

Stomp 330 E

pendimethalin

dinitroanilines

5,0 l.ha-1

συστημικός

Synfloran 48 EC

trifluralin

dinitroanilines

1,5-2,0 l.ha-1

επιλεκτική επαφή και συστημικός

Treflan 48 EC

trifluralin

dinitroanilines

1,5-2,0 l.ha-1

επιλεκτική επαφή και συστημικός

Triflurex 48 EC

trifluralin

dinitroanilines

1,5-2,0 l.ha-1

Trophy +

Racer 25 EC

acetochor+dichlormid and fluorochloridone

ανάμικτα

1,5 + 1,5 l.ha-1

συστημικος

Racer 25 EC

fluorochloridone

χωρίς ταξινόμηση

1,5-2,0 l.ha-1

συστημικός

Agil 100 EC

propaquinafop

aryloxyphenoxypropionates

0,5-0,8 l.ha-1

συστημικός

Μονοετή μονοκοτυλήδονα ζιζάνια

Focus Ultra

cycloxydim

cyclohexanediones

1,0 l.ha-1

Fusilade Forte

fluazifop-P-butyl

aryloxyphenoxypropionates

1,0 l.ha-1

Fusilade Super

fluazifop-P-butyl

aryloxyphenoxypropionates

1,0 l.ha-1

Gallant Super

haloxyfop-(R)-ME

aryloxyphenoxypropionates

0,5-0,75 l.ha-1

Leopard 5 EC

quizalafop-P-ethyl

aryloxyphenoxypropionates

1,0-1,5 l.ha-1

Targa Super 5 EC

quizalafop-P-ethyl

aryloxyphenoxypropionates

1,0-1,5 l.ha-1

Almera

quizalafop-P-ethyl

aryloxyphenoxypropionates

1,0-1,5 l.ha-1

Pantera 40 EC

quizalofop-P-terufyl

aryloxyphenoxypropionates

1,0-1,5 l.ha-1

Agil 100 EC

propaquinafop

aryloxyphenoxypropionates

1,2-1,5 l.ha-1

συστημικός

Μονοετή και πολυετή  μονοκοτυλήδονα ζιζάνια

Fusilade Forte

fluazifop-P-butyl

aryloxyphenoxypropionates

2,0-2,4 l.ha-1

Fusilade Super

fluazifop-P-butyl

aryloxyphenoxypropionates

2,5-3,0 l.ha-1

Gallant Super

haloxyfop-(R)-ME

aryloxyphenoxypropionates

1,0-1,25 l.ha-1

Leopard 5 EC

quizalafop-P-ethyl

aryloxyphenoxypropionates

2,5-3,0 l.ha-1

 

Targa Super 5 EC

quizalafop-P-ethyl

aryloxyphenoxypropionates

2,5-3,0 l.ha-1

 

Almera

quizalafop-P-ethyl

aryloxyphenoxypropionates

2,5-3,0 l.ha-1

 

Pantera 40 EC

quizalofop-P-terufyl

aryloxyphenoxypropionates

2,25-2,5 l.ha-1

Glyfogan 480SL

glyphosate

glycines

3,0 l.ha-1

μη επιλεκτικος συστημικος

Όλες οι κατηγορίες σπόρων και ηλιάνθων

Glyfos

glyphosate

glycines

3,0 l.ha-1

Jetstar

glyphosate

glycines

3,0 l.ha-1

Kapazin

glyphosate

glycines

3,0 l.ha-1

Kaput

glyphosate

glycines

3,0 l.ha-1

Roundup Forte

glyphosate

glycines

3,0 l.ha-1

Dominator

Glyfosate - IPA

glycines

3,0-4,0 l.ha-1

Roundup Biaktiv

Glyfosate - IPA

glycines

3,0-4,0 l.ha-1

Roundup Klasik

Glyfosate - IPA

glycines

3,0-4,0 l.ha-1

Roundup Forte

Glyfosate – ammonium salt

glycines

2,0-2,5 kg.ha-1

Sting CT

Glyfosate and ammonium sulphate

glycines

6,0 l.ha-1